ทางบริษัทกรุงเทพประกันภัยได้จัดทำเวปไซต์ใหม่ อาจจะมีบางเครื่องที่เคยเข้าแล้วติด cache หน้าเดิม
จึงขอให้ท่านคลิก ที่ http://www.bangkokinsurance.com/